The Last Enyr

The Last Enyr bylo po Forbidden Sage druhé epické RPG, které jsem rozpracoval. Bohužel projekt zůstává nedokončený.

3 roky vyvíjený projekt, který byl nakonec zrušen. Někdy si člověk hold ukousne větší sousto, než je schopný strávit. A to se stalo v mém případě. Jednak jsem si uvědomil, že engine se kterým pracuju je starý 10 let a taky to, že moje práce nikam nevede.

Hráči, kteří by hráli takovouto hru už se prostě v dnešní době nenajdou.


Download demoverze : Mirror - ulozto.cz (400 MB)

Videa :

Více videí ze hry The Last Enyr můžete najít na mém youtube kanálu.

Herní log, verze hry.

ver. 1.34 [26.01. 2014]
- snížen čas trvání hendikepů - poison, venom, krvácení, confuse
- za Level up teď hrdina získá 5 krvavých kamenů
- přidáni nemrtví nepřátelé
- nové textury pro farelský hvozd
- nová lokace "Soutěska Zesnulých"

ver. 1.33 [24.08. 2013]
- při seslání útočných kouzel se už neukazují jejich názvy (jako fireball, windball, apod.)
- vytvořen chipset pro podzemí Tar Gazohu
- vytvořena oblast Vlčí jeskyně
- vytvořen interiér Nashvelu
- úprava některých příběhových scén

ver. 1.32 [22.08. 2013]
- nová relikvie "Komunikační orb"
- vytvořeno menu pro komunikační orb
- vytvořeno menu pro kovářskou dílnu
- vytvořen chipset pro Nashvel
- vytvořen Nashvel (outer)
- vytvořen chipset pro Tar Gazoh
- upravena dovednost "posuň objekt", má pouze jeden level
- upravena grafika některých popisků u věcí

ver. 1.31 [14.08. 2013]
- vytvořeno party menu
- vytvořena grafika pro všechny společníky
- upraveno min. HP pro zrušení efektů jako Poison, Venom a Krvácení
- vytvořeny oblasti Farelský hvozd, Tábor banditů
- vytvořen zevnějšek pro Chrám Hada
- upravena paralyze, netrvá teď tak dlouho
- upraven drop pro rare monstra (dřevěná truhla nabízí 2 druhy věcí, zlatá 3 druhy věcí)

ver. 1.30 [28.07. 2013]
- štěstí teď ovlivňuje i drop věcí ze džbánků
- opraven bug, kdy nešla odkliknout zpráva u truhly před řádem
- přidány ukazatele ke questům (které jsou příběhové a které ne)
- z menu pro úkoly odebráná Soutězka zesnulých (na výběr je teď 5 lokací místo původních 6)
- upravena mapa světa, z popisů oblastí odstraněna Soutězka zesnulých (nechávám jen questové lokace)
- radikální změna plánovaného příběhu

ver. 1.29 [13.07. 2013]
- vytvořen chipset pro Ridanův Průsmysk
- sníženo HP červeným slimákům v úvodní lokaci
- sníženo HP úvodnímu bossovi
- sníženo HP bossovi v jeskyni pod Hardilem
- mob se silnou obranou vždy dostane zásah (změna damage z 0 na 1)

ver. 1.28 [11.07. 2013]
- předělány popisky a dovednosti některých orbů
- předělán chipset Revanu
- vytvořen mapset Revanu
- vytvořena mini-mapa pro Revan
- vytvořen chipset pro stoky
- vytvořen chipset pro hospodu v Revanu
- vytvořen chipset pro domky v Revanu
- vytvořen chipset pro Společenství Onyxu

ver. 1.27 [23.06. 2013]
- opraven ukazatel množství orbů v equip menu
- vytvořena scéna na lodi - cesta do Revanu
- save pozice teď ukazují max. level postavy (ukazatel funguje do 99)
- save pozice teď ukazují kolikrát bylo přivoláno save menu (max 9999)
- předělán chipset Revanu
- opraven critical, dával navíc ohromný dmg bonus

ver. 1.26 [8.06. 2013]
- zjednodušeno quest menu, questy se teď dají přidávat do hry mnohem snadněji!
- odstraněn bestiář, nahrazen sekcí vzácná monstra
- odstraněn bug, kdy poison, venom. apod. způsobovaly damage i během prohlížení menu
- změna questů. Vengel už nezadává podřadnou práci
- změna hudby pro jeskyně pod Hardilem i Hardil
- přidán delay k animaci pro cross cutter

ver. 1.25 [18.01. 2013]
- level up nyní doplňuje HP, MP, SP
- opravena mag. def mobů v lese za Arvesou, v jeskyni pod Hardilem

ver. 1.24 [15.12. 2012]
- snížena fyz. obrana modrých slimáků o 6 bodů
- opravena mag. def mobů pro oblasti : Pláně Mariany, Temný Hvozd, Rujny Ahrana, Hardilský les
- minotauřím kapitánům zvýšen exp o 15 bodů (Rujny Ahrana)

ver. 1.23 [27.9. 2012]
- dokončena sekce "relikvie" v inventáři
- přerozvržena sekce questů v zápisníku; je teď rychlejší a přehlednější
- vytvořena rozloha světa, přistupuje se k ní klávesou shift na mapě světa
- dokončena sekce "materiál a trofeje" v inventáři - včetně grafiky.
- přidána nápověda pro equip
- vytvořeny mapsety pro jeskyni pod Hardilem
- změna animace pro dovednost "Přesnost"
- rozvrženo menu pro společníka

ver. 1.22 [18.7. 2012]
- ukazatelé pro hendikepy (Poison) se teď zobrazují nahoře obrazovky místo na hrdinovi
- vytvořen systém pro world mapu, včetně ukazatelů lokací
- vytvořena grafika pro relikvie
- vytvořen systém pro obchod

ver. 1.21 [27.5. 2012 ]
- vytvořen chipset pro Revan
- dokončen mapset Hardilu
- dokončen mapset Revanu
- vytvořen chipset pro stoky
- rozvržení grafiky pro popis questů

ver. 1.20 [1.5. 2012]
- upraven mapset temného hvozdu
- tvorba bestiáře
- tvorba quest menu
- vytvořen chipset Hardilu
- přidány dvě nové oblasti
- vytvořen charset pro "Seven" včetně faceset editů

ver. 1.19 [1.3. 2012]
- opraven bug ukazatelů ve statusu (exp+bp)
- poupraven loot systém
- implentována rare monstra (můžou dropnout dřevěnou nebo zlatou truhličku, z nich pak padají různé věci !)
- game over obrazovka nyní nabízí možnost nahrát pozici
- edit chipsetu pro temný hvozd

ver. 1.18 [26.2. 2012]
- opraven bug - záměna magické obrany s fyzickou
- dokončení oblasti "Cesta velekněze"
- vytvořeny chipsety pro : Arvesu, les za Arvesou, Crownell mansion a Crownell inner
- vytvořen charset malého Reccy
- vytvořeno intro včetně úvodních lokací

ver. 1.17 [2.2. 2012]
- opraven bug ukazatele hrdinova HP
- celý projekt přejmenován na The Last Enyr + změna Title grafiky
- odproštění od všech dosavadních námětů ( Baladiusa Chronicles )
- vytvořeno prelude pro nový projekt

ver. 1.15 [28.1.2012]
- opraven bug při ukazování stat. barů
- vytvořeny hendikepy
- vytvořen loot systém
- revize dovednosti stun a kouzel, fungují teď na všechna monstra
- editace některých chipsetů + charsetů
- tvorba intra podle sepsaného scénáře z minulého roku
- opraven bug v orb menu, kdy nemizela 0

ver. 1.14 [7.12.2011]
- stromy zlodějských a magických dovedností jsou zcela funkční
- implentace kouzel na skill-bar (pod klávesy 5,6,7 a shift)
- všechna kouzla implentována do bitevního systému
- vytvořen charset prvního enyra
- revize mag. def a fyz. def, přidání efektů kouzel jako jsou protect a shell
- revize hrdinova útoku, nyní je přes call
- přidány ukazatelé na HP u kouzla regen
- vytvořen enyr-sub hud
- vyrobeny battle bary na HP, SP, MP
- možnost měnit pozici skill baru

ver. 1.13 [30.11.2011]
- SP potřebné na použití criticalu zvýšeno na 8
- strom bojových dovedností rozšířen o ' omráčení a zotavení '
- dokončen strom (skill-tree) bojovových dovedností
- změna některých ikonek pro zlodějské dovednosti
- omráčení (stun) bylo přidáno do bitevního systému
- předělán skill Cross Cutter, působí dmg hlavně v závislosti na atributech hrdiny
- změna některých zvuků pro akce kurzoru

ver. 1.12 [28.11.2011]
- revize zlodějských a bitevních ikonek (dovednosti)
- změna title screenu ; panorama-scroll verze
- úprava hudby pro title screen, prodloužen začátek o cca. 1 sekundu
- vytvoření world mapy s mini-navigací

ver. 1.11 [17.11.2011]
- tvorba a implentace grafiky pro rozhraní "dovednosti" (tzv. stromy)
- změna grafiky ukazatele Yuvenů
- vytvořeny ikonky pro bojové, zlodějské a magické dovednosti
- tvorba grafiky názvů dovedností

ver. 1.10 [26.10.2011]
- dokončeny ele. útoky mobů
- vytvořen charset mrtvého hrdiny
- hrdina teď může v bitvě zemřít
- refresh timerů u dovednosti "restore" pozměněn na 30 a 30 sekund
- vytvořeny ukazatelé kouzel
- revize magie a magických dovedností
- revize zlodějských dovedností
- revize bojových dovedností

ver. 1.09 [23.10.2011]
- opraven bug, kdy zelon a ovoce zvyšovaly max. MP a max. SP místo aktuálního MP/SP
- opraven bug, kdy se resetovaly ikonky věcí na skill baru
- nastavení dovedností "counter, block, dodge, critical" s ohledem na equip orbů
- implentovány tyto dovednosti do boj. systému ( serpent slash, cross cutter, drain + restore )
- změna dovednosti "přesnost", funguje teď v závislosti na accuracy rate 1-100%
- přezkoumání a přenastavení některých eventů - při equipu orbů
- úprava některých "orb dovedností" - následná změna popisků v orb menu
- úprava dovednosti restore, šance 35% na použití skillu a refresh timerů je 30 a 60 sekund

ver. 1.08 [20.10.2011]
- vytvoření grafiky k věcím z quick slotů (pop up textíky)
- změna palety u všech stat. ukazatelů (poison, paralyze, krvácení atd.) a jejich implentace
- doladění quick slotů 1, 2 a 3 + odstranění bugů

ver. 1.07 [14.10.2011]
- revamp celého battle HUDu
- normální věci jako potion a zelon, apod. lze použít přes menu
- odstraněn bug v menu, sekce "věci", ukazatel zobrazoval u všech věcí 99 pokud bylo SP nad 99
- úprava obrázků věcí pro pro quick sloty
- vytvořen charset pro použití věcí v bitvě
- postava dokáže používat věci v bitvě přes quick sloty, klávesami 1, 2 a 3

ver. 1.06 [28.09.2011]
- hacknutí powermode2003 RPG_RT.exe, dokáže teď pracovat se 126 pictury místo 50 !
- vytvořeno status menu, včetně funkčních ukazatelů

ver. 1.05 [19.09.2011]
- dokončeny ukazatele atributů v equip rozhraní
- ukazatelé SP a MP v equipu rozšířeny z 999 na 9999
- úprava grafiky tzv. "plus" ikonek v equip menu
- změna nastavení kurzoru v 'orb menu' rozhraní
- vytvořeny ukazatelé počtu orbů
- vytvořena paměť pro kurzor v orb menu (slot teď navede přímo na daný orb)
- equip orbů je kompletní pro všechny 4 kusy equipu !!

ver. 1.04 [13.09.2011]
- ukazatel v equip menu nyní ukazuje aktuální level equipů
- rozvržení funkcí všech 27 orbů
- implentace grafiky pro názvy orbů
- práce na rozhraní orbů - už fungují ukazatelé názvů u jednotlivých orbů
- vytvoření grafiky pro popis orbů

ver. 1.03 [01.09.2011]
- revize věcí v CMS, upraveny funkce ukazatelů
- vytvořena grafika pro equip orbů i s kurzorem
- implentace grafiky pro equip orbů
- rozpohybování kurzoru v CMS, v sekci equip orbů
- změna systémových zvuků 1, 2, 3, 4 v nastavení

ver. 1.02 [16.08.2011]
- vytvořena sekce věcí v menu
- zprovozněny normální věci, včetně quick slot výběru 1-3
- zprovozněn ukazatel peněz "Yuvenů" v menu u výběru věcí
- vyrobeno jádro "unit" systému

ver. 1.01 [04.08.2011]
- úpravy charsetů hl. hrdiny, včetně facesetů
- vytvořen repel a engage ABS encounter systém
- tvorba jádra bitevního systému (nepřítel v bitvě bude v logu veden jako mob)
- přidán ukazatel HP všech mobů v místnosti
- přidán sekundový interval nesmrtelnosti po zásahu - zabrání záseku v rohu apod.

ver. 1.00 [01.08.2011]
- tvorba základu Custom menu systému
- přidán příkaz FullPackageFlag=1 do RPG_RT.ini
- vytvořen vlastní Title screen

7 komentářů:

 1. Super hra možno o niečo lepšia,ako forbiden saga a velká velká škoda,že sa na hre nebude pracovat ja tieto hry hrávam.Nebolo by na škodu dokončit rozdelanú :) hru

  OdpovědětVymazat
 2. Další skvělá hra, ale dává mi zabrat. :D Tvoje práce mě hodně baví. Hlavně ty skvěle propracované příběhy. :) Škoda, že s RPG končíš, ale věřím, že nás ještě potěšíš nějakou novou tvorbou. :)

  OdpovědětVymazat
 3. Neskutočná škoda nedokončiť túto hru. Nájsť dobré rpg tohoto typu v češtine je hotový zázrak. Ja osobne poznám len Forbiden sága a Broken hearts. Tak vďaka aspoň za toto. :)

  OdpovědětVymazat
 4. I tyhle typy her mají furt své fanoušky, ne že ne. Někteří se jen prostě neumí ozvat. Já třeba na ty otřepané RPG či MMO už nejsem. Není tolik času, ale na hry v 2d v singlu a dobrým příběhem si furt najdu. K tvé první tvorbě, Broken hearts, jsem se dostal skrze jeden starý díl SCORE, kde byla tvá hra. V té době jsem to fakt hrozně prožíval, děkuju ti, žes mi... nám poskytl takové zážitky.

  OdpovědětVymazat
 5. Skvělá hra, bohužel je v ní opravdu hodně bugů, takže hraní přestane rychle bavit ... :-(

  OdpovědětVymazat
 6. Řekl jsem si, že nemám co hrát a tak jsem si vzpoměl na Rebela, protože Broken Hearts a Forbidden Saga vynikající hry... Tato hra mě taky naprosto unesla, bohužel jsem hru již dohrál do verze takové, do jaké je vytvořena... Škoda Rebele, že jí nedotvoříš, protože je to další skvost ze tvé dílny! I tak moc děkuju!

  OdpovědětVymazat
 7. Je velká škoda, že hra není dokončená. Patřím mezi fanoušky starších RPG, Broken hearts miluji (super by bylo pokračování) a taktéž Forbidden ságu. Jsou to skvělé příběhy a ráda se k těmto hrám vracím. :-)

  OdpovědětVymazat